VMware Aria Hub Subscription (eski adıyla vRealize Cloud Subscription Manager), şirket içi lisans ve SaaS tabanlı abonelik kullanımını ve tüketimini yönetmeye yardımcı olmak için VMware tarafından sunulan cloud tabanlı bir hizmettir. Yeni abonelikler, VMware Aria Subscription Manager aracılığıyla da satın alınabilir.

Şirket içinde kurulan VMware Aria Management ürünlerini kullanan günümüzdeki kuruluşların, bunları zaman içinde bu ürünlerin SaaS sürümlerine taşıma istekleri olabilir. Şirketler, SaaS ürünlerini giderek daha fazla benimserken, lisansları ve fazlalıkları yönetmek giderek daha karmaşık hale geliyor. VMware Aria Hub Subscription, hem VMware Aria on-prem hem de SaaS yönetim ürünleri için lisans ve fazla kullanım görünürlüğü ve yönetimi sağlayarak bu zorlukların aşılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

VMware Aria Universal Suite (eski adıyla vRealize Cloud Universal Suite) aboneliklerinin basit bir şekilde etkinleştirilmesi ve eklenmesiyle , VMware Aria Hub Subscription, ürünleri kullanmaya başlayabilmeniz için aboneliklerin eklenmesini kolaylaştırmaktadır.

VMware Aria Hub Subscription’da oturum açtığınızda size uyarılar, ortalama mevcut kullanım, şirket içi ve cloud ortamın snapshot görüntüsü ve ürün karması gibi bilgileri içeren bir Kullanım panosu sunulmaktadır.

Resim-1

VMware Aria Cloud Universal’i (eski adıyla vRealize Cloud Universal) eklediyseniz veya VMware Cloud Services portalına erişiminiz varsa, ücretsiz bir hizmet olarak sunulan VMware Aria Hub Aboneliğine erişim talebinde bulunabilirsiniz. VMware Aria Hub Aboneliği, kuruluşların cloud  yönetimi portföyünün hem bulut hem de şirket içi sürümünü kullanmasına olanak tanır. Üründe, aşağıda tartışılan, işe alıştırmayı gerçekleştirmek için stratejiler vardır.

Şirket İçi Yönetim Ürünleri, VMware Aria Hub Aboneliğine bağlanmak için bir Aria Cloud Proxy kullanır
SaaS Yönetim Ürünleri, bir Abonelik aracılığıyla etkinleştirildiğinde VMware Aria Hub Aboneliğinde görünecektir
vRealize Cloud Connect, yönetim düzleminin (şirket içi SaaS’a) geçişine izin verir. Örneğin, VMware Aria Cloud Universal satın alındıktan sonra, VMware Aria Operations, VMware Aria Automation vb. çeşitli hizmetleri etkinleştirmek için bir e-posta daveti gönderilir.

vRealize Cloud Connect, ekleme sürecini otomatikleştirerek VMware Aria Suite’in (on-prem) bulut hizmetlerine eklenmesine yardımcı olur.

Lisansların yönetilmesi, VMware Aria Cloud Universal lisanslarının şirket içi VMware Aria Suite lisanslarına içe aktarılmasını ve etkinleştirilmesini ve/veya etkinleştirilen VMware Aria Cloud Universal lisanslarıyla şirket içi ürünlerin içe aktarılmasını içerir. Lisanslar içe aktarıldıktan sonra tüketim kullanımları için izlenecektir.

Lisansların yönetilmesi, mevcut VMware Aria Cloud Universal paketi lisanslarının satın alınmasını ve yönetilmesini de içerir.

VMware Aria Hub Subscription, kuruluşların şirket içi VMware Aria Management ürünleri için SaaS aboneliklerini ve VMware Aria Cloud Universal lisanslarını yönetmesine yardımcı olur. Ana pano, şu anda VMware Aria Hub Subscription tarafından yönetilen abonelik ve lisans kullanımını gösterecektir.

Resim-2

Kullanım Widget’ı, günlük mevcut kullanımı gösteren bir grafik sağlamaktadır. Fazlalıklar da gösterilir ve kırmızı çizgiyle gösterilen müşteri abonelik limitlerine göre hesaplanır. Yeşil çizgi ise bir ortalamadır. Grafikte gösterilen kullanım, SaaS ve şirket içi birleşik lisansları en çok tüketen ürünü temel alacaktır.

Ürün Widget’ı, hem şirket içi hem de SaaS için birleştirilmiş herhangi bir hizmetin günlük maksimum kullanımını gösterir.

Ortam Widget’ı, etkin abonelikler ve şirket içi lisanslar için veri tüketimini gösteren bir grafik sağlar. Grafikteki kırmızı çizgi, satın alınan abonelik miktarını temsil eder.

VMware Aria Operations Cloud veya VMware Aria Automation Cloud gibi VMware Aria SaaS hizmetlerine yönelik abonelikler, VMware Aria Hub Aboneliği içinden satın alınabilir. Satın alırken hizmeti, çeşitli fiyatlandırma planlarını ve miktarı seçebilirsiniz.

Resim-3

Lisanslar lisans bölümünden de yönetilebilir. Şirket içi ürünlere lisans uygulayabilir ve ardından kullanımı izleyebilirsiniz.

Resim-4