VMware Cloud Foundation (VCF) platformunun performansını ve durumunu izlemek ve raporlamak için kullanılan bir araçtır. Bu araç, VCF’nin tüm bileşenlerini izleyebilir ve performans sorunlarını tespit ederek bunları çözmek için öneriler sunmaktadır.

VMware Cloud Foundation Reporting Monitoring, VMware vRealize Operations Manager (vROps) aracılığıyla sağlanır. vROps, VMware’nin performans yönetimi ve kapasite planlama aracıdır ve VCF’deki tüm bileşenleri izlemek ve raporlamak için kullanılabilir.

İzlediğiniz parametreleri genişletmek ve ortamınızın durumunu proaktif olarak yönetmek için vRealize Operations’taki VMware Cloud Foundation health panosu grubundaki önceden tanımlanmış panoları kullanılabilir.

VMware Cloud Foundation Raporlaması için PowerShellInvoke-VcfHealthReport Modülündeki cmdlet’i kullanabilirsiniz.

Esxi host sanal makinesinde oturum açın.
Photon OS için, bir Secure Shell (SSH) istemcisi kullanarak host sanal makinesinde kök<host_virtual_machine_fqdn>:22 kullanıcı olarak oturum açalım.

Windows Server için, bir Uzak Masaüstü Bağlantısı (RDC) istemcisi kullanarak, host sanal makinesinde Yönetici<host_virtual_machine_fqdn> kullanıcı olarak oturum açmamız gerekmektedir.

PowerShell’i uygulamasını başlatalım.

Örnek koddaki değerleri kendi değerlerinizle değiştirebilirsiniz ve PowerShell konsolundaki komutları çalıştırın
.
Phyton işletim sistemi için.
$sddcManagerFqdn = “sfo-vcf01.batuhandemirdal.com.tr
$sddcManagerUser = “svc-hrm-batuhandemirdal.com.tr”
$sddcManagerPass = “VMw@re1!VMw@re1!”
$sddcManagerRootPass = “VMw@re1!”

$workloadDomain = “bd-w01”

$reportPath = “/home/vmware/raporlama”
Windows Sunucusu için.
$sddcManagerFqdn = “sfo-vcf01.bd”
$sddcManagerUser = “svc-hrm-vcf@batuhandemirdal.com.tr”
$sddcManagerPass = “VMw@re1!VMw@re1!”
$sddcManagerRootPass = “VMw@re1!”

$workloadDomain = “sfo-w01”

$reportPath = “G:\Raporlama”
Görüntü sorunlarıyla sağlık raporu oluşturabilirsiniz.

Invoke-VcfHealthReport -sddcManagerFqdn $sddcManagerFqdn -sddcManagerUser $sddcManagerUser -sddcManagerPass $sddcManagerPass -sddcManagerRootPass $sddcManagerRootPass -reportPath $reportPath -allDomains -failureOnly”

Not:
-Full Domains Yalnızca Workload etki alanı için görüntüleme sorunları içeren bir sağlık raporu oluşturmak için bayrağı değişkenle değiştirirsiniz.

$workloadDomain

HTML raporunu gözden geçirmeli ve tanımlanan sorunları komutlar yardımcı ile düzeltebilirsiniz.