VMware NSX Migration for vCloud Director 1.3.3 3 yeni özelliği ile yayınlandı. Aşağıda detaylı bilgi ve dokümanlara ulaşabilirsiniz.

Routed vApp enhancements: Ek routed vApp ağ yapılandırmaları için destek

o Yönlendirilmiş vApp ağları ve doğrudan ağlar aynı vApp’te desteklenir.
o Devre dışı bırakılmış NAT hizmeti desteği.
o NAT yönlendirme kuralında birleşik ‘TCP ve UDP’ protokolü desteği.

Enhanced Cross VDC networking validation: Migration aracı, global vCenter ayarı yerine Kuruluş VDC’lerinde çapraz VDC ağlarının varlığını kontrol eder. Bu geliştirme, doğru değerlendirme sonuçları sağlamaktadır.

Tier-0/VRF gateway route re-distribution: 

o Statik Rotalar
o NAT IP’si
o LB VIP
o IPSec Yerel Uç Nokta
o Bağlı Arayüzler ve Segmentler (T1’de statik veya dinamik yönlendirme etkinleştirilmişse)

Support multiple subnets in the NoSnatDestinationSubnet field: NOSNAT Kurallarını yapılandırmak için kullanıcı girişi YAML dosyasında birden çok alt ağ sağlayabilirsiniz.