VMware Tanzu ile Cloud Foundation’a giriş yapıp burada vSphere Pod VM’lerinin bir vSphere Cluster üzerinde nasıl çalıştırılacağını kısaca göstereceğim.

Tanzu ile Cloud Foundation (VCF), Kubernetes pod’unun eşdeğeri olan vSphere Pod adlı yeni bir yapı sunar. Bir vSphere Pod, bir veya daha fazla Linux containers çalıştıran küçük bir alana sahip özel bir sanal makine türüdür. Her vSphere Pod, barındırdığı iş yükü için tam olarak boyutlandırılmıştır ve bu iş yükü için açık kaynak rezervasyonlarına sahiptir. İş yükünün çalışması için gereken storage, memory ve CPU kaynağı miktarını tahsis etmektedir. vSphere Pod’lar yalnızca network olarak NSX-T Data Center ile yapılandırılan Supervisor Clusters ile desteklenmektedir.

Pod VM’lerinin vSphere’e özgü olmasına rağmen, bunların herhangi uyumlu Kubernetes poduyla aynı şekilde dağıtıldığını ve yönetildiğini unutmamız gerekiyor.

Bir vSphere Cluster’da yapılandırılmış olarak beş adet esxi host olduğunu varsayalım.

Resim-1

Buradaki supervisor cluster, kubernetes’in etkinleştirdiği bir vSphere Cluster belirtmek için kullanılır.

Resim-2

vSphere Pod VM’leri ve Tanzu Kubernetes Cluster’ları, vSphere Namespaces içinde devreye alınır. Namespaces, devoloper erişimini kontrol eder ve kaynak sınırlarını tanımlar. Namespaces’ler birbirinden yalıtılmıştır ve bir dereceye kadar multi tenancy sağlamaktadır. Cluster-01 olarak gösterilen ip adresi örnek olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Resim-3

Developer access erişim için, putty’i kullanabilirsiniz.  Linux iş istasyonundan vSphere cluster üzerinde çalışan Kubernetes kontrol plane bağlanmak için “kubectl” komutunu kullanıyoruz. Kimlik doğrulama, vCenter Single Sing-On Açma (SSO) kullanılarak yapılır.

*kubectl vsphere login –vsphere-username sam@vsphere.local –server 172.16.10.2

*kubectl config use-context ns01

Resim-4

vSphere Cluster’da vSphere Pod VM olarak çalışacak olan container-based bir application dağıtacağız.

*cd ~/demo

*cat demo1.yaml (Web sunucundan oluşan basit bir uygulama dağıtmaktadır)

*kubectl apply -f demo1.yaml

  1. kubectl get deployments
  2. kubectl get pods
  3. kubectl get services

Resim-5

vSphere Pod VM’nin artık vCenter envanterinde ns01 ad alanı altında demo olarak gösterilmektedir.

vSphere with Tanzu’nun containersı doğrudan vSphere üzerinde çalıştırmasını sağladık. Yapılandırmanın ve ortama erişimin vSphere istemcisinden VCF yöneticisi tarafından nasıl kontrol edildiğini ayrıca developers’ların pod sanal makinelerini deployment için YAML bildirimini nasıl doğruladığını ve kullandığını bu bölüm itibari ile görmüş olduk. Developers tarafından oluşturulan Pod VM’leri, VCF yöneticisi tarafından görülebilmektedir. Tanzu ile VCF, bir Kubernetes podunun eşdeğeri olan vSphere Pod adlı yeni bir yapı sunmaktadır. SSO authentication vSphere Namaspaces, yöneticinin erişimini kısıtlamasına ve kaynak tüketimini kontrol etmesine olanak tanımaktadır.
İkinci bölümde görüşmek üzere…