VMware Tools 12.0.6 release oldu. Bu sürüm, NSX ortamındaki BSoD sorununu çözmektedir.

VMware Host’larımızın güncelleme işlemleri yapıldıktan sonra sanal makinelerin VMware Tools güncellemelerinin yapılması gerekmektedir. Güncelleme işlemi için Update Manager kullanılarak güncelleme VMware Tools güncelleme işleminin merkezi olarak yapılmasını sağlayabiliriz.

Windows işletim sistemi düzeyi önkoşulları:
Windows Sunucusu 2022
Windows 11
Windows Sunucusu 2019
Windows Sunucusu 2016
Windows 10
Microsoft’un güncelleştirmesi KB2919355 ile Windows Server 2012 R2
Microsoft’un güncelleştirmesi KB2919355 ile Windows 8.1
Windows Sunucusu 2012
Windows 8
Microsoft’un güncelleştirmesi KB4474419 ile Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) .
Microsoft’un KB4474419 güncelleştirmesiyle Windows 7 Service Pack 1 (SP1) .

Resim-1

VMware tools on SUSE Linux Enterprise Server

Launch YaST | Software | Software Management
Change Filter to Patterns, and make sure c++ compiler is installed.
If the c++ compiler pattern is not available, add the SLES DVD/ISO as a repository:
TID# 000018261 How to add SLES repository on SLES server
If the c++ pattern is not installed, select it in the list of available patterns and install c++ compiler
Right-click the VMWare guest in the VMWare client, and click Install VMWare tools
This may also be under a Guest tab after right-clicking on the guest VMWare
Close YaST
Type mount /dev/cdrom /media
Type cp /media/*.tar.gz /tmp
Type cd /tmp
Type tar -zxvf VM*.tar.gz
Type /tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl –default
Type init 6 to restart the server
Type /etc/init.d/vmware-tools status to make sure it is running

Restart Gerektirmeden VMware Tools Upgrade Edebilirsiniz.

/S /v “/qn REBOOT=R ADDLOCAL=ALL”
S- Dosyanın sessiz şekilde çalıştırılacağı anlamına gelir, (onay vs olmadan, kurulum bilgisi ekrana gelmeden)
v- Bu parametre doğrudan msi dosyasına gönderileceği anlamına gelir,
qn- Sessiz şekilde kurulumun yapılacağı anlamına gelir,
REBOOT=R- Restart etme anlamına gelmektedir,
ADDLOCAL=ALL - Eksiksiz bir araç kurulumu olacağı anlamına gelmektedir.