Automation Central Jobs, yapılandırılmış istekleri yapan vCenter API’sine yapılan çağrılar olan Eylemlerle eşleşmektedir. Burada birden fazla istek yaptırabilir ve iş yükünüzü azaltabilirsiniz.

Resim-1

Automation Central’da bulunan yedi actions, Uyarılar – Yapılandırma – Eylemler’den sağlanan daha geniş Eylemler cluster’un bir alt cluster’ları temsil etmektedir. Bunların çoğu bir Uyarı/Belirti/Öneri/İşlem kombinasyonuna bağlıyken, diğerleri uygun nesneden Eylemler açılır menüsünden erişilebilir olmaktadır.

Otomasyon Merkezigeri dönersek, aşağıdaki eylemleri yapabiliriz.

Delete old snapshots: Delete Unused Snapshots for VM

Delete idle VMs: Delete Idle VM

Power off idle VMs: Power Off VM

Delete powered off VMs: Delete Powered Off VM

Downsize oversized VMs: Set CPU Count and Memory for VM Power Off Allowed

Scale-up undersized VMs: Set CPU Count and Memory for VM Power Off Allowed

Reboot VMs: Reboot Guest OS For VM

Bunları bir jobs olarak tanımladığımızda her şeyi vRealize Operations Manager Automation Central bizim yerimize kendisi yapıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken birkaç konu bulunmaktadır.

vCPU, Memory veya her ikisini birden seçebilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, İş aynı Eylemi yapacaktır: VM için CPU Sayısını ve Belleği Ayarla Powered Off Allowed.

Varsayılan öneriyi alabilir veya bu önerinin %50’sini seçebilirsiniz. vROps doğru boyutlandırmanın hiçbir zaman %50’den fazla küçültmeyi önermediğini unutmayın, bu nedenle bu seçenek, bunun üzerine bir %50 daha. Örneğin, 8 vCPU VM çalıştırıyorsanız ve vROps 4 VCPU’ya düşürmeyi öneriyorsa, bu %50 seçeneğini belirlediyseniz İş, VM’yi 6 vCPU’ya düşürmektedir.

Yönetimini ve job oluşturmayı bir sonraki yazımda anlatacağım.