VMware, vRealize ve CloudHealth’in olarak Aria Cloud Management paketini piyasaya sürdü. Bu sadece bir yeniden markalamadan daha fazlası olsa da, mevcut birçok ürünün artık yeni adları bulunmaktadır.

Eski İsmi Yeni İsmi
vRealize Operations VMware Aria Operations
vRealize True Visibility VMware Aria Operations for Integrations
vRealize Log Insight VMware Aria Operations for Logs
vRealize Network Insight VMware Aria Operations for Networks
Tanzu Observability VMware Aria Operations for Applications
vRealize Automation VMware Aria Automation
vRealize Automation SaltStack Config VMware Aria Automation Config
vRealize Automation SaltStack SecOps VMware Aria Automation Secure Hosts
vRealize Orchestrator VMware Aria Automation Orchestrator
CloudHealth by VMware VMware Aria Cost powered by CloudHealth
CloudHealth Secure State VMware Aria Automation for Secure Clouds
vRealize Suite Lifecycle Manager VMware Aria Suite Lifecycle
vRealize Cloud Universal VMware Aria Universal Suite
Tanzu Observability (Wavefront) VMware Aria Operations for Applications