VMware vSphere 7, birçok BT yöneticisinin karşılaştığı bir sorunu çözen, scalable paylaşımlar adı verilen yeni bir özelliği kullanıma sundu. Scalable paylaşımları cluster düzeyinde resource pool (RP) düzeyinde etkinleştirebilirsiniz.

Normal paylaşımlarla yapılandırılan RP’nin yalnızca iki VM’si vardır ve tüm cluster kaynaklarının %33’ünü alırken, yüksek paylaşımlarla yapılandırılan RP’nin sekiz VM’si vardır ve kaynakların %67’sini alır.

Yüksek paylaşımlı RP’nin 8.000 hissesi vardır ancak normal paylaşımlı RP’den daha fazla VM’ye sahiptir. Bunun 4.000 hissesi var, ancak yalnızca iki VM’si bulunmaktadır.

Resim-1

Yani bizim durumumuzda, normal seçenek toplamın üçte birini alacak ve yüksek seçenek toplamın üçte ikisini alacak. Her iki RP’de de aynı sayıda VM’ye sahipseniz sorun değildir.

Sonuç olarak, paylaşımları per pool VM sayısına böldüğünüzde, normal RP’nin yüksek paylaşımlarla yapılandırılmış olana göre bir avantajı olduğunu göreceksiniz. Bu, özellikle yüksek RP’deki VM’lerin sayısı önemli ölçüde arttığında geçerlidir. Örneğimizde, RP’nin sekiz VM’si vardır.

Örnek :

8.000 paylaşım/8 VM = 1.000

4.000 paylaşım/2 VM = 2.000

Yöneticiler vSphere 7.0 scable paylaşımları etkinleştirirse, Distributed Resource Scheduler (DRS) sorunu halledecektir. Her RP’deki VM’lerin sayısına bakacak ve ayrıca her RP’nin önceliğine bakacaktır. Sistem daha sonra kaynakları önceliğe ve VM’lerin sayısına göre atayacaktır .

Önceden, kaynakları buna göre load-balance için RP ayarlarını yapmanız gerekirdi. vSphere 7 ve scalable paylaşımlar bununla otomatik olarak ilgilenecektir.

VMware vSphere 7.0 scalable paylaşımları nerede etkinleştirirsiniz?

Scalable paylaşımları iki farklı konumda etkinleştirebilirsiniz:

Cluster Düzeyinde: Bu durumda, bu cluster’da bulunan tüm yapılar scalable paylaşımlar kullanmaktadır.

RP düzeyinde : Yalnızca RP, scalable paylaşımları kullanır.

Cluster düzeyinde scalable paylaşımları etkinleştirmek için cluster > configure > edit seçmeniz yeterlidir.

Resim-2

Additional Options > Enable scalable shares for the resource pools on this cluster seçelim.

Resim-3

Size cluster düzeyinde bu seçeneği belirlerseniz, sanal makinelere tahsis edilen göreli paylaşımları korumak için her bir alt RP’ye tahsis edilen paylaşımları ayarlar.

Not : Scalable paylaşımları cluster düzeyinde etkinleştirdiğinizde, oluşturduğunuz her yeni RP’de onay kutusu varsayılan olarak etkinleştirilir.

Resim-4

vSphere 7.0, cluster her VM’deki yükü hesaba katarak DRS mantığını zaten iyileştirdi. Bir VM’nin yürütme verimliliğini analiz eder ve CPU hazır olma yüzdesi, iyi CPU önbellek davranışı ve bellek takasına bakar. Böyle bir VM’nin DRS puanı belirli bir esxi’da daha da kötüleştiğinde, DRS, DRS cluster içindeki daha fazla boşluk bulunan başka bir esxi geçiş yapmayı düşünebilir.

Scalable paylaşımlar, sanal makine düzeyinde atanan kaynaklar söz konusu olduğunda daha dengeli bir ortam oluşturmanıza da olanak tanır.

Scalable paylaşımlar, RP havuzu başına VM sayısı her değiştiğinde, sistem kaynak yetkilendirmesini garanti etmek için kaynakları yeniden hesaplayacağından, RP’lerin dinamik yetkilendirmeye sahip olmasını sağlar.