VMware Distributed Resource Scheduler (DRS), vSphere cluster performansını ve kaynaklarını optimize eden bir VMware özelliğidir.

vSphere 7’de Storage DRS (SDRS) ile storage cluster yapılandırması, sanal makine disk file (VMDK) storage cluster ve storage arasında dengelemenize olanak tanımaktadır.

VM’lerin başlangıçta en sağlıklı host’a yerleştirildiği geleneksel DRS ile aynı şekilde, SDRS ile ilk yerleşim manueldir. VM bir datastore yerleştirildikten sonra, SDRS işlevi bu datastore göz kulak olur ve hiçbirinin tamamen doldurulmadığından emin olur.

Datastore kullanımı önceden tanımlanmış bir eşiğin üzerine çıkarsa, DRS bazı VMDK’ları bu datastore çıkarmak ve bunları yeterli boş alana sahip bir datastore yerleştirmek için bir öneri yayınlayacaktır. SDRS ayrıca I/O gecikmesini izlemekte ve son 24 saatte ne olduğunu kontrol etmektedir. Son 24 saat içinde bazı yoğun I/O’lara sahip bir datastore olmuş olabilir, bu da sistemin VMDK’ları üzerine taşımayacağı anlamına gelebilmektedir.

SDRS, bir datastore bakım moduna geçirmenize izin vererek, VMDK’larınızı hizmet dışı bırakmayı etkinleştirmek için başka bir datastore boşaltmanıza olanak tanır.VMFS veya NFS tabanlı datastore kullanabilirsiniz, ancak VMFS’yi aynı SDRS cluster’da NFS ile birleştiremezsiniz. Bu durumda, ayrı SDRS cluster oluşturmanız yeterlidir. Donanım hızlandırmayı destekleyen bazı storage dizileriniz varsa, bunları buna sahip olmayan diğer dizilerle karıştırmamalısınız. İyi bir uygulama olarak, datastore cluster homojen kalmalıdır.

vSphere giriş yaptıktan sonra Datacenter > Storage > New Datastore Cluster’ı tıklıyoruz.

Resim-1

Datacenter içinde birkaç SDRS kümesi oluşturabilirsiniz.

Resim-2

Ardından, sonraki sayfada Fully Automated veya No Automation (Manual mode arasında seçim yapabilirsiniz.

Cluster ayarlarını geçersiz kılmanıza olanak tanıyan farklı ayrıntı düzeyi seçenekleriniz vardır. Bu, tam otomatik olarak cluster ayarlarına sahip olabileceğiniz, ancak gerektiğinde bireysel seçeneklerin ayarlanabileceği anlamına gelir.

Space balance automation level: Bir datastore cluster alan yükü dengesizliğini düzeltmeye yönelik bir öneri olduğunda ne yapılacağını gösterir.
I/O balance automation level: Bir datastore cluster bir I/O yük dengesizliğini düzeltmek için öneriler oluşturduğunda ne olacağını seçmenize olanak tanımaktadır.
Rule enforcement automation level: Datastore cluster yakınlık kuralı ihlallerini düzeltmek için öneriler oluşturduğunda SDRS davranışını belirtir. Yakınlık kuralları, farklı datastore VMDK’lar yerleştirmenize olanak tanır. Örneğin, Microsoft clsuter’lar uygulamaları için kullanışlıdır.
Policy enforcement automation level: VM ilke ihlallerini düzeltmek için öneriler oluşturduğunda SDRS davranışını belirtir.
VM evacuation automation level: Datastore VM tahliyeleri için öneriler oluşturduğunda SDRS davranışını belirtir.

Resim-3

Storage DRS Runtime Settings bölümünde I/O ölçümlerinin datastore cluster’ında herhangi bir SDRS önerisinin veya otomatik geçişin bir parçası olarak değerlendirildiği farklı I/O seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
I/O gecikme eşiğini ve alan eşiğini de ayarlayabilirsiniz, böylece datastore başına minimum boş alan düzeyi belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar, düşük alan eşiği devreye girdiğinde VMDK’leri bir datastore taşımanıza olanak tanımaktadır.

Resim-4

Select Cluısters and Hosts, burada mevcut cluster’ı ve host’umuzu seçmek için bizlere olanak tanımaktadır.

Resim-5

Mevcut datastore seçerek next diyerek devam ediyoruz.

Resim-6

SDRS’yi etkinleştirdiğimizde datastore cluster oluşturulmasını tamamlar.
SDRS, VMFS ve NFS storage otomatik ve verimli bir şekilde yöneten akıllı bir vCenter Sunucu sistemidir. vSphere cluster performansını ve kaynaklarını optimize eden DRS’ye çok benzemektedir.

Resim-7

Finish dedikten sonra başarılı bir şekilde oluşturmuş oluyoruz.

Resim-8