vSphere Security Configuration Guide (SCG), VMware vSphere’in kendisi için sağlamlaştırma ve denetleme kılavuzunun temelidir. On yılı aşkın bir süre önce başlayan bu sistem, altyapılarını korumak isteyen vSphere Yöneticileri için uzun süredir bir kılavuz görevi görmektedir.

vSphere Güvenlik Yapılandırma Kılavuzu, genel bir şekilde bilgilendiren temel bir güvenlik en iyi uygulamaları seti olarak tasarlanmıştır. Tüm güvenlik özelliklerinin en yüksek düzeylerde açılması zararlı olabilir ve yöneticilerin ortamlarını çalıştırma, düzeltme eki uygulama ve izleme konusundaki günlük çabalarını engelleyebilir.

Resim-1

vSphere Security Configuration Guide’ın bu sürümü, vSphere 8 için “İlk Kullanılabilirlik” veya IA sürümü için ilk sürümdür. Yeni ana sürümde bulunan yeni özellikleri ve işlevleri yansıtmaktadır.

VMware vSphere 8 Sanal Makine Güvenlik Parametreleri VMware vSphere, yeni özellikler ve işlevlerle yirmi yılı aşkın bir süredir gelişmiştir. VMware ekosistemdeki değişimi varsayılan olarak güvenlik ihtiyacıyla dengelediğinden, vSphere bileşenleri için varsayılan ayarlar da zaman içinde gelişmiştir. Bu değişiklikler meydana geldikçe, VMware ürünleri için güvenlik kılavuzu ve en iyi uygulamalar temelleri üç şeyi dengelemeye çalıştı: güvenlik etkisi, operasyonel etki ve denetlenebilirlik. VMware’in vSphere’de güvenlik hedefi iki yönlüdür: vSphere’in varsayılan olarak olabildiğince güvenli olması ve vSphere güvenlik özelliklerinin kullanımı ve çalıştırılması kolaydır.

Resim-2

Bu hedefler, yeni tehditler söz konusu olduğunda güvenliğin giderek daha önemli bir görev olduğunu ve BT’de güvenlik kontrollerini kurması ve çalıştırması güvenlik rehberine yaklaşımını değiştiriyor. Hemen rehberi buradan indirebilir ortamınızı yapılandırırken buradaki sheetleri baz alarak yapılandırdığınızda maximum güvenlik sağlamış olursunuz.