Aşağıdaki listeler, VMware ürünlerinden kapsamlı bir maksimum yapılandırmak içindir.

Virtual Machine Maximums