VMSA-2021-0017
5.3
2021-08-19
2021-08-19 (Initial Advisory)
CVE-2021-22029
VMware Workspace ONE UEM console patches address a denial of service vulnerability (CVE-2021-22029)

VMware Workspace ONE UEM REST API, bir hizmet reddi güvenlik açığı içerir. VMware, bu sorunun maksimum CVSSv3 taban puanı 5,3 ile ‘ Orta ‘ önemde olduğunu değerlendirmiştir  .

Product Version Running On CVE Identifier CVSSv3 Severity Fixed Version Workarounds Additional Documentation
VMware Workspace ONE UEM console
2105
Any
CVE-2021-22029
5.3
Moderate
21.5.0.2
None
VMware Workspace ONE UEM console
2102
Any
CVE-2021-22029
5.3
Moderate
21.2.0.14
None
VMware Workspace ONE UEM console
2011
Any
CVE-2021-22029
5.3
Moderate
20.11.0.30
None
VMware Workspace ONE UEM console
2008
Any
CVE-2021-22029
5.3
Moderate
20.0.8.32
None
VMware Workspace ONE UEM console
2005
Any
CVE-2021-22029
5.3
Moderate
20.5.0.51
None
VMware Workspace ONE UEM console
2001
Any
CVE-2021-22029
5.3
Moderate
20.1.0.33
None