vRealize Log Insight ve vRealize log Insight Cloud, nerede olursa olsun tüm ortamınızdan günlük verilerini bir araya getirebilen ve bundan anlam çıkarabilen tek platformdur. Çözüm, milyonlarca yapılandırılmamış veri noktasının karmaşasına düzen getirerek ham günlük verilerini hem güvenlik hem de operasyonel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürür.

VMware vRealize Log Insight Cloud, yapılandırılmamış günlük verilerine data ekleyerek, sezgisel panolar sağlayarak ve daha hızlı sorun giderme için machine learning yararlanarak BT ekiplerine private, hybrid and native public clouds birleşik görünürlük sunmaktadır.

Resim-1

Log source, günlük verileri üreten bileşendir (donanım veya yazılım). Günlükleri vRealize Log Insight Cloud’a göndermek için çeşitli günlük kaynakları yapılandırılır.

Günlük bölümleri, aşağıdakiler için BT’nin operasyonel ve operasyonel olmayan kullanım durumlarını karşılar:

Günlük verilerindeki olayları algılamak için sistemler arasında gözlemlenebilirlik,
Anormallikleri ve sistem sağlığını tespit etmek için gerçek zamanlı izleme ve bildirim,
İş verilerini saklama gereksinimleri için denetim ve uyumluluk verileri arşivlemesi,
Olay çözümü ve araştırma için geçici sorun giderme ve analitik,
Rekabetçi ve esnek tüketim seçenekleriyle maliyeti azaltmak için Log Partitions’ını kullanabilirsiniz.