Sektördeki eğilimler ve ihtiyaçlara uyum sağlayan vSAN 7, sunucu yaşam döngüsünü yönetmek için gereken araç sayısını azaltarak altyapı yönetimini basitleştirmektedir. Kuruluşlar artık blok ve dosya depolamayı vSAN ile birleştirmekte, böylece üçüncü taraf çözümlerine olan ihtiyacı azaltabilmektedir. vSAN 7 ayrıca, VMware Cloud Foundation aracılığıyla dosya hizmetleri ve Kubernetes (eski adıyla Project Pacific olarak bilinirdi) için vSphere eklentisini destekleyen bulut-yerel uygulamalarını geliştiren yeni özellikleri de içermektedir.

VSAN için Yerel Dosya Hizmetleri

VSAN içinde entegre yerel dosya hizmetleri, harici çözümlere bağımlılığı azaltmaya yardımcı olduğu için depolama yönetimini basitleştirmektedir. vSAN 7 artık çeşitli kullanım durumlarını karşılayan NFS v3 ve v4.1’i desteklemektedir. VSAN’da dosya hizmetlerini etkinleştirmek, iSCSI hizmetleri, şifreleme, veri tekilleştirme ve sıkıştırma gibi diğer küme düzeyinde özellikleri etkinleştirmeye benzemektedir. Dosya hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesinin tüm yaşam döngüsü, vCenter UI aracılığıyla sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmekte ve tümleştirme kolaylığı ile dosya hizmetleri gerektiren daha geniş bir kullanım durumlarını ele almaya yardımcı olmaktadır.

Gelişmiş Bulut Yerel Depolama ile vSAN’da Daha Modern Uygulamalar Dağıtın

vSAN 7, ilk olarak vSAN 6.7 Güncelleme 3’te sunulan bulut-yerel depolama özelliklerini genişletir ve güçlendirir. vSAN, artık yerel dosya hizmetlerinin Kubernetes kümeleri için kalıcı birimler olarak kullanılmasını desteklemektedir. Kalıcı birimler artık şifreleme ve anlık görüntülerin kullanımını destekleyebiliyor. Dosya hizmetlerine ek olarak, vSAN, durum bilgisi içeren kapsayıcı iş yüklerinin vSAN veri depolarına dağıtılmasını sağlayan Kubernetes (eski adıyla Project Pacific olarak bilinen) için vSphere Add-on özelliğini etkinleştirir.

Küme yapılandırmaları için tümleşik DRS farkındalığı

vSAN 7, veri yerleştirme ve DRS ile daha sıkı entegrasyona sahiptir. Bir arıza durumundan kurtarıldıktan sonra, DRS, iki site arasında veriler tamamen yeniden senkronize edilene kadar VM’nin aynı sitede çalışmasını sağlar. Yeniden senkronizasyon tamamlandıktan sonra DRS, VM’yi DRS kurallarına uygun olarak uygun siteye taşıyacaktır. Bu iyileştirme, ISL’de gerçekleşen gereksiz okuma işlemlerini azaltır, böylece site kurtarma sonrasında yeniden senkronizasyonları tamamlamak için ISL kaynaklarına öncelik verilir.

VSAN Witness Host değiştirildikten hemen sonra onarım işlemi

Bir vSAN Witness Host cihazı etkilendiğinde veya değiştirilmesi gerektiğinde, vCenter’daki “Tanığı Değiştir” düğmesi kullanılarak kolayca yapılabilir. Değiştirmeden sonra vSAN, vSAN Witness Host cihazını hızlı bir şekilde tutarlı bir duruma geri döndürerek anında onarım işlemini başlatır. Bu geliştirme, vSAN Witness Host geri yüklemesini hızlandırarak site düzeyinde korumaya yönelik geçici bir güvenlik açığını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

VSAN destekli VM’ler için vCenter kullanıcı arayüzünde doğru VM düzeyinde alan raporlaması

vSAN 7, vSAN destekli VM’ler için vCenter’da VM seviyesi kapasite raporlamasında yeni bir tutarlılık düzeyi sunar. VCenter’ın ilk tasarımı, geleneksel depolamanın nasıl çalıştığına benzer şekilde VM düzeyinde kapasite raporlaması için uygundur. Bu geliştirmeler, vCenter’ın vSAN merkezli alanları ile  geleneksel VM raporlama alanları arasında bulunabilecek raporlama farklılıklarının uzlaştırılmasına yardımcı olacaktır.

Sürekli optimizasyon için iyileştirilmiş Bellek raporlaması

Kaynak tüketimine ilişkin daha derin bilgi sağlamak için kullanıcı arayüzünde ve API aracılığıyla yeni bir zamana dayalı bellek tüketimi metriği ortaya çıkar. VSAN’ın sağlam mimarisiyle, ortam geliştikçe (ölçek büyütme veya ölçek büyütme yoluyla), zamana dayalı metrikler, bellek tüketimindeki değişikliği kümede yapılan donanım ve yazılım yapılandırma değişiklikleriyle ilişkilendirmeye yardımcı olur. Bu, yapılandırma değişikliklerinin etkisini sistematik olarak değerlendirmeye ve tasarımı sürekli optimize etmektedir.

VSAN kapasite görünümlerinde vSphere Replication nesnelerinin görünürlüğü

vSAN 7, vSphere Replication kullanan ortamlar için önemli bir gelişme sağlar. Yöneticiler artık VM nesnesi düzeyinde ve küme düzeyi kapasite görünümlerinde vSphere Replication ile ilgili nesne verilerini kolayca tanımlayabileceklerdir. VSphere Replication verileri için bu farkındalık, yöneticinin eşzamansız çoğaltma ihtiyaçları için kullanılan kaynakları belirlemesine yardımcı olmak için uzun bir yol kat etmektedir.

Daha büyük kapasiteli cihazlar için destek

vSAN, gelişen depolama ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir çeviklik göstermektedir. vSAN 7, daha yeni ve daha büyük yoğunluklu depolama aygıtlarını destekler. vSAN’ın daha yüksek yoğunluklu depolama aygıtları desteği, gelişmiş veri tekilleştirme ve sıkıştırma oranları ve terabayt başına daha düşük maliyet (TB) gibi müşteri ortamlarında doğal iyileştirmeler sağlayabilir.

NVMe hotplug ile planlı ve plansız bakım için yerel destek

NVMe, depolama sistemleri için tamamen yeni performans yetenekleri seviyelerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

VSAN’da paylaşılan disk için (EZT) gereksiniminin kaldırılması

Bu sürüm Oracle RAC gibi paylaşılan sanal diskleri kullanan VM uygulamaları için gelişmiş esneklik sunmaktadır. vSAN 7, çok yazıcılı bayraklara sahip paylaşılan sanal disklerin istekli sıfır kalınlık biçimini kullanması gereken ön koşulu ortadan kaldırmaktadır.