vSAN 7.0 piyasaya sürülmesiyle, “slack space” gereksinimleri olarak adlandırılan şeyle ilgili olarak büyük bir değişiklik yapıldı. Bu, temel olarak, operasyonel ve yeniden oluşturma amaçları için vSAN veri deposunda ne kadar alan ayrılması gerektiğini ifade ediyordu. Bu aynı zamanda Automatic Rebalance için gelişmiş seçenekleri yeniden gözden geçirmek ve Reactive Rebalance tartışmak için iyi bir zaman olabilir.

Automatic Rebalance özellikleriyle başlayalım ve ardından hem arıza sonrası yeniden oluşturma işlemleri hem de ilke değişiklikleri gibi geçici işlemler için ayırdığımız yeni kapasite rezervasyonlarındaki değişikliklerden bahsedebiliriz.

Automatic Rebalance

Gelişmiş Seçenekte Otomatik Yeniden Dengeleme ve vSAN object bileşenlerinin eşit dağılımı ile ilgilidir. Bileşenler, vSAN cluster etrafında çeşitli hosts, disk gruplarına ve fiziksel disklere dağıtılır. Bu Gelişmiş Seçenek etkinleştirilirse ve Otomatik Yeniden Dengeleme ile ilişkili algoritmalar sistemin dengesiz olduğunu belirlerse, otomatik olarak yeniden dengeleme işlemini başlatır. Yeniden dengelemeyi başlatma eşiği varsayılan olarak %30’a ayarlanmıştır; bu, herhangi iki diskte bu varyansa sahipse (biri diğerinden %30 daha fazla yüklenmişse), bileşenlerin yeniden dengelenmesinin başladığı anlamına gelir. Yeniden dengeleme, varyans ayarlanan eşik değerinin yarısına, yani varsayılan olarak %15’e ulaşana kadar (veya Otomatik Yeniden Dengeleme devre dışı bırakılana kadar) devam edecektir. Bununla birlikte, yeniden dengeleme eşiği %20 ile %75 arasında herhangi bir varyansa ayarlanabilir, cluster capacity ne kadar agresif bir şekilde dengelemek istediğinize bağlı olarak, aşağıdaki advanced options bölümünden , eşiğin nasıl etkinleştirileceğini ve ayarlanacağını göstermektedir.


Resim-1

Reactive Rebalance

vSAN, bir fiziksel disk %80 tam eşiğe ulaştığında otomatik olarak bir reaktif yeniden dengeleme başlatır. Reaktif yeniden dengeleme algoritması, vSAN bileşenlerini cluster’daki diğer disklere yerleşmeye çalışarak tüm%80 eşiğinin altında disk kapasitesi kullanımını sunar. Bir ortamda çok sayıda küçük bileşen ve bir cluster’da kalan disklerde çok sayıda boş kapasite bulunan çok sayıda fiziksel disk olduğunda, bu oldukça sorunsuzdur. Disk seçim algoritması, tüm diskleri eşit şekilde dolu tutmak için yeni bileşenleri mümkün olduğunca adil bir şekilde yaymaya çalışacaktır. Ancak bazı ortamlarda çok büyük VMDK’lar ve yalnızca az sayıda fiziksel disk olabilir. bu durumlarda, nesne politikasını dinamik olarak değiştirmek için bir istek yapıldığında, bunun için çok büyük bir yeni VMDK’nın başlatılması gerekebilir. vSAN’ın yalnızca bu yeni VMDK’yı başlatması gerekmiyor, aynı zamanda herhangi bir fiziksel diski %80 kapasite eşiğinin üzerine iterse, ayrıca genel cluster durumuna bağlı olarak yeni bileşenleri reaktif olarak yeniden dengelemeye başlamaktadır.

7.0’da yeni bir Kapasite Rezervimiz olmasına rağmen, %80 reaktif yeniden dengeleme eşiğinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kapasite Rezervi

Daha önce önerilen vSAN datastore üzerindeki %25-30’luk boş alanı artık bir kenara bırakmaya gerek yoktur. Artık hem yeniden oluşturma işlemleri hem de bir object üzerinde ilke değişikliği yapmak için geçici kapasite ihtiyacı gibi geçici işlemler için ayrılan kapasite miktarını kontrol etme yeteneğine sahip olmuş oluyoruz. Varsayılan olarak, Kapasite Rezervi özelliği devre dışıdır, yani iş yükleri için tüm vSAN kapasitesi kullanılabilir. Ancak, etkinleştirildikten sonra, yeniden oluşturma ve işlemler için vSAN veri deposunun ne kadarının ayrılması gerektiğini kontrol etmek için artık iki gelişmiş parametre vardır. İlk parametre Host Yeniden Oluşturma Rezervidir. Bu rezervasyon, bir esxi host’ta değerinde kapasiteye ayarlanmıştır. Bu, vSAN cluster’da bir host’ta başarısız olursa ve artık depolamaya katkıda bulunmazsa, cluster tüm vSAN objeclerini yeniden oluşturmak ve yeniden korumak için hala yeterli kapasite kaldığı anlamına gelmiş olacaktır. Bu rezervasyon, N+1 ev sahibi sayısı önerisine dayanmaktadır. % değeri küçük cluster’larda yüksek iken (örneğin 4 node bir cluster %25), vSAN cluster’da host sayısı arttıkça genel cluster kapasitesinin bir yüzdesi olarak önemli ölçüde azalır (cluster için tek haneli kapasite değerlerinin %’si) > 12 nodes).

İkinci parametre İşlem Rezervi’dir . Bu, dahili, geçici vSAN işlemleri için ayrılan kapasitedir. Bir vSAN objesine atanan yeni bir politikanın tamamen farklı bir düzene sahip yeni bir obje gerektirdiği bir objenin politikasındaki bir değişikliktir. Bu durumda, vSAN yeni objeyi başlatır ve orijinal obje eski düzen ile atmadan önce içeriği eski objeye senkronize eder. Açıkçası bu, objenin 2 kopyası varken vSAN data store’unda biraz ek alan gerektirir ve Operasyon Rezervi bunun için kullanılır. Bu rezerv %0-25 arasında ayarlanabilir. Kapasite Ayrılmasını etkinleştirmek için Cluster > Configure > vSAN > Services > Enable Capacity Reserv menüsüne gidebilirsiniz.. İşte 4 node’lu vSAN cluster Kapasite Rezervinin etkinleştirilmesini aşağıda paylaşıyorum.


Resim-2

Kapasite Rezervini Etkinleştir’i düzenlediğinizde, aşağıda gösterildiği gibi, her bir rezerve toplam vSAN datastore capacity (by default) ne kadarının ayrıldığı gösterilecektir. Bu, vSAN Kapasite Görünümünde de mevcuttur. Ardından, rezervasyonları etkinleştirmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. vSAN datastore’da kullanılan alan önerilen İşlemler eşiğini aşarsa, vSAN düzgün çalışmayabilir. Benzer şekilde, vSAN veri deposunda kullanılan alan, önerilen host yeniden oluşturma eşiğini aşarsa, bir host arızası durumunda vSAN, tüm vSAN objeleri koruyamayabilir.


Resim-3

Kapasite Rezervi’ni etkinleştirirken host’ta yeniden oluşturma rezervini tek başına etkinleştiremezsiniz. İşlem ayırmayı etkinleştirmelisiniz ve ardından host’u yeniden oluşturma ayırmayı da etkinleştirmeyi seçebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, host yeniden oluşturma rezervi hesaba katılmadan önce İşlemler eşiğinin %10 ek yükünün dikkate alındığını unutmayın. Bu nedenle, küçük bir 4 node’lu vSAN cluster’ında, Host’u yeniden oluşturma eşiği dikkate alınmadan önce ilk olarak %10 Operasyon Yedeği hesaplanır ve hesaba katılır.


Resim-4

vSAN’da yeniden oluşturma ve geçici işlemler için hangi rezervasyonların ayrılacağına karar verirken sahip olduğunuz yeni denetimi iyi anlamanızı sağlamıştır. Bununla birlikte , ayrılmış kapasitenin vSAN genişletilmiş clsuter’da veya iç içe geçmiş hatta etki alanları dahil olmak üzere hata etki alanlarına sahip bir vSAN cluster’da desteklenmediğini unutmayın. Ayrıca 2 node’lu bir (Uzak Ofis/Şube) vSAN cluster varsa veya vSAN cluster host sayısı dörtten azsa kullanılamaz.