Sanallaştırmayla ilgili ilk deneyimlerini hatırlayanların çoğu için, sanallaştırmanın kalıcı olduğunu bildikleri an, VMware vMotion süreciydi. VMware vMotion süreci, sayısız sanal makinenin temel donanımdan  VMware vSphere cluster’dan  farklı bir sunucuya taşınmasına izin verdi, böylece gerçek sunucu donanımında gerçekleştirilen bakım, upgrade ve diğer görevler hiçbir kesinti olmadan yapılabilmektedir.

vMotion süreci, görünüşte geleneksel altyapı kısıtlamalarına meydan okuma ve şu anda belirli host donanımı çalıştırmalarıyla sınırlı olmaksızın VM’leri geçici hale getirme yeteneği ile sanallaştırmanın gücünü en iyi şekilde temsil etmektedir. VMware vMotion teknolojisiyle örtüşen ve bu süreci daha da güçlü, esnek hale getiren ve cluster’ın donanım nesillerinin sınırı olmadan ölçeklenmesine olanak tanıyan başka bir teknoloji daha bulunmaktadır. Bu teknoloji VMware EVC Modudur.

Resim-1

Peki VMware EVC modu nedir? O nasıl çalışır? Amacı nedir? Kullanmanın dezavantajları var mı? VMware EVC Moduna geçelim ve VMware vSphere altyapınıza nasıl uyduğunu görelim.

VMware EVC Modu, doğrudan vMotion ile ilgilidir. Aslında, EVC terimi, Gelişmiş vMotion Uyumluluğu anlamına gelir. VMware EVC Modunun tüm amacı, aynı cluster’da farklı işlemci mimarilerini çalıştıran ESXi host’lar arasında sanal makineleri geçirebilme becerisine izin vermektir.

VMware EVC Modu, çeşitli ESXi host’ları arasında belirli bir CPUID komut setini zorlayarak bu işlevselliğe izin verir, böylece ESXi host CPU komut setinde farklılık göstermesine bakılmaksızın sanal makineye yalnızca tek bir işlemci veya komut seti “ailesi” sunulur. Cluster diğer host’taki komut setine kıyasla sanal makineye sunabilir.

VMware EVC Modu, CPU komut setini maskeleyebilir, böylece bunlar her ESXi host bir dizi farklı temel CPU mimarisi içerebilen tüm vSphere cluster’da tamamen aynı görünür. Tahmin edebileceğiniz gibi , vSphere cluster’da ölçeklendirirken başka türlü yapamayacağınız şeyleri yapma fırsatına sahip olmanızı sağlamaktadır. VMware EVC Modu, vSphere 6.7’den itibaren iki farklı seviyede etkinleştirilebilir. VMware EVC, vSphere cluster düzeyinde ve sanal makine düzeyinde etkinleştirilebilir.

VMware EVC Modu Nasıl Çalışması; ESXi hypervisor CPU’yu, belleği, storage vb. sanallaştırabildiğini zaten biliyoruz. Hypervisor sanal makineden gerçek fiziksel CPU’yu soyutladığı ve bunu bir soyutlama katmanı aracılığıyla kontrol ettiği için, vSphere’in kontrol edebildiği anlamına gelir.  EVC’yi cluster düzeyinde etkinleştirdiğinizde, cluster’daki tüm host’lar, cluster’da çalışan tüm sanal makinelere kullanıcı tarafından seçilen bir işlemci türünün CPU özelliklerini sunacak şekilde yapılandırılır. Bu, ESXi host’lar arasında vMotion amaçları için uyumluluk sağlamanın avantajını sağlamaktadır.

Canlı bir sanal makineyi bir host’tan diğerine vMotion yaptığınızda, hedef host’taki sanal makineye sunulacak farklı CPU’ları yapılandırılmışsa sorunlarla karşılaşırsınız. Uyumluluk, birlikte çalışabilirlik ve kararlılık için bu özelliklerin aynı olması gerekir. Bunun avantajı, temel donanım bir ESXi host’tan başka bir ESXi host’a farklı olsa bile vMotion işlemleri için CPU uyumluluğu sağlamasıdır. Aynı CPU özellikleri, hangi host üzerinde çalıştıklarından bağımsız olarak sanal makinelere sunulur, böylece sanal makineler cluster’da herhangi bir host arasında geçiş yapabilir.

Resim-2

Faydaları;  “vSphere cluster’da ESXi host yapılandırırken CPU’ların aynı olduğundan kesinlikle emin olacakken neden buna ihtiyacım var?” diyebilir. Çoğu sıfırdan kurulumda, bu genellikle malzeme listesinin vSphere cluster host için bir araya getirildiği durumdur. Cluster host için aynı CPU’lar seçilir.

Bir – iki yıl sonra vSphere cluster’da Utulization durumunuz maximum seviyeye gelirse ve genişletmeniz gerekirse ne olur? Cluster orijinal olarak yapılandırıldığı zamankiyle tam olarak aynı sunucu yapısı oluşturamayabilirsiniz. Bu, büyük olasılıkla, herhangi bir yeni sunucunun yapılandırılmış CPU da dahil olmak üzere biraz farklı donanım yapılandırmalarına sahip olacağı anlamına gelir. Cluster için VMware EVC modu, bu durumda cluster düzeyinde sunulacak belirli CPU model türünü ve komut setini ayarlamanıza olanak tanır. vSphere cluster’da eklenen yeni host’lar, bu EVC ayarlarını devralır ve yalnızca belirtilen CPU komut setini ve özelliklerini sunmaktadır. Bu, gelecekte farklı CPU konfigürasyonlarına sahip olma endişesi olmadan etkili bir şekilde ölçeklendirmenizi sağlar.

VMware EVC Modu son derece değerli olduğundan, bir vSphere cluster’da donanımınızı yenilerken akla başka bir senaryo gelir. Yeni host’ta etkin bir şekilde cluster’ı getirebilirsiniz. Cluster düzeyinde EVC etkinleştirildiğinde, daha yeni CPU’larda sorun yaşamadan VM’lerinizi yeni host’lara geçirebilirsiniz. Ardından, VM’ler geçirildikten sonra eski ESXi host yetkilendirmesini kaldırabilir ve ardından VMware EVC Modu için yapılandırılan düzeyi getirebilirsiniz.

vSphere cluster’da VMware EVC Modunu etkinleştirmek için vSphere sayfamıza giriş yapalım.

Resim-3

Çalışan VM’lere sahip bir cluster’da değişiklik yapıldıktan sonra VM’lerinizi kapatma ihtiyacı gibi tartışıldığı gibi VMware EVC modu ile dikkat edilmesi gereken bazı şeyler vardır. Ayrıca, VM’ler çalışıyorsa, EVC Modunu cluster’da kullanılmakta olan düzeyin altına indiremeyeceğinizi unutmayın. Önce tüm VM’leri kapatmanız ve ardından EVC Modu taban çizgisinin seviyesini düşürmeniz gerekecektir.