VMware vSphere 7′de yeni core storage özelliği bulunmaktadır. Affinity Manager sayesinde VMFS storage yazma performansını iyileştirir.

Genel olarak VMware, sürüm 7 ile vSphere’in temel mimarisini iyileştirmiştir. Bu sürümde, core storage,  ve birçok yeni özellik gelmiştir. VMFS Resource Clusters’ın yeni sürümle vSphere 7’de storage performansında artış görülmektedir. VMware’in storage yeni iyileştirmeleri vSphere 7’de Affinity Manager olarakta adlandırılmaktadır.

Öncelikle vSphere’de verilerin diske nasıl yazıldığını anlayalım. VMFS, Resource Clusters(RC) adlı bir bileşeni kullanır. Bunlar, VMFS tarafından kullanılan disk üzerindeki kaynak gruplarıdır. Veriler diske yazılırken verilmesi gereken iki karar vardır:

Hangi kaynak cluster’ı kullanılacak?
RC’den hangi kaynaklar tahsis edilecek?

Bu belirlemeyi yapmak için vSphere’de Affinity Manager adı verilen bir mekanizma bulunmaktadır. Affinity Manage işi, diğerlerinin yanı sıra kaynak cluster tahsis etmektir. Bir kaynağı bir kaynak clsuter’ına eşleyen işleme “affinitizing” denir. VMFS6’nın shared storage dosya sistemi olduğunu unutmamalıyız. Bu, birden fazla Esxi host’un aynı anda dosya sistemine erişebileceği anlamına gelir. Kaynak tahsisleri, VMFS dosya katmanı ile koordine edilmelidir.

VMware vSphere 7 ile Affinity Manager, çalışma şeklini büyük ölçüde iyileştirdi ve bu da daha iyi performansa yol açtı. Affinity Manager kaynakları tahsis etme süreci çok daha verimlidir.

Affinity Manager ile VMware, I/O ve VMFS ile ek yükünü en aza indirir. Resource cluster’ın yeni bir “cluster-wide view” oluşturulur, bu nedenle RC’lerin şu anda nasıl tahsis edildiği bilinmektedir. Disk alanı daha sonra bölgelere ayrılmaktadır.

Resim-1

Host ve cluster diğer esxi host için kaç VMFS bloğu ayrıldığına bağlı olarak bir eşleme veya “sıralama” oluşturulur. Bu haritalama veya sıralamaya region map (bölge haritası) denir. Yeni region map ile, Affinity Manager mevcut kaynak cluster’larını hızlı bir şekilde alıp kaynak yöneticisine sağlayabilir.

Mevcut kaynakların region map oluşturulması, VMFS katmanına yazma işlemleri için çok daha verimli bir yol sağlar.

Bunun son derece faydalı olduğu bir alan var: ince tedarik. thin provisioning, sanallaştırma ve storage sağlamak için kullanımı açısından çok uzun zamandır tartışılıyor gibi görünüyor.Sanal makineler için VMDK’lar sağlanırken üç seçenek vardır:

  • Thick-provisioned (lazy zeroed)
  • Thick-provisioned (eager zeroed)
  • Thin-provisioned

1)Thick : Thick diskler oluşturuldukları zaman oluşturulan alan kadar disk’de yer kaplayan disk türüdür.Bu disk türleri kendi içinde eager zeroed ve lazy zeroed olmak üzere ikiye ayrılır.

a)Eager-zeroed :Eager-zeroed thick diskler allocated edilmiş tüm alana sahiptirler ve oluşturulduğu zaman sıfırlanırlar. Bu diskleri oluşturmak için gereken süreyi uzatır fakat her blok’a ilk defa data yazılacağı için performans açısından en iyi çözümü sağlar.

b)Lazy-zeroed :Lazy-zeroed thick diskler de ilk oluşturdukları zaman allocated edilmiş tüm alana sahiptirler fakat her blok yalnızca ilk data yazıldığında sıfırlanır. Bu diskin daha kısa sürede oluşturulmasını sağlar fakat bir blok’a ilk kez yazılacağından performansın düşmesine neden olur. Diske data sonradan yazılmasına rağmen eager-zeroed thick disk’lerle aynı performansa sahiptiler.

2)Thin :Thin Virtual disk’ler oluşturulduğunda tanımlanan disk alanı kadar fiziksel disk’de alan allocate etmezler, thin-provision sayesinde ihtiyacı olan alan kadar allocate işlemini gerçekleştiriler bu yazılmamış dosya blok’larına ilk defa data yazılacağı için yüksek I/O oluşmasına neden olur fakat eager-zeroed thick disk’ler ile aynı performansa sahiptirler.

Resim-2

Affinity Manager, ilk yazma işlemlerinin performans etkisini nasıl ortadan kaldırır?
Yeni region map işleviyle ilk yazma I/O’su gerçekleştiğinde, resource cluster zaten eşlenir ve sıralanır. Bu, resource cluster önce “bulunması” gerekmediği anlamına gelir. Yeni region haritasıyla, Affinity Manager, hangi cluster kaynaklarının kullanılabilir olduğunu bilmektedir.

Artık VMFS dosya katmanından kaynak istendiğinde doğrudan Yakın İlgi Alanı Yöneticisine gidiyor. Kaynakları tahsis etmek için region haritasına güveniyor. Kaynakları kilitler, ücretsiz olduklarını doğrular ve ardından kaynak yöneticisine teslim etmektedirler.

Dosya I/O yazma işlemleri için çok daha verimli bir yoldur. Bununla birlikte, sıfır disklerin yanı sıra ince provizyonun bir dezavantajı olduğu bilinen “ilk yazma”nın etkisi temel olarak geçersiz kılınır. vSphere 7 ile bu, ilk yazma işleminde thin-provisioned diskler için performans düşüşü fikrini çok iyi yerine getirebilir.

Son olarak, Yeni storage geliştirmeleri, yeni vSphere 7 mimarisine geçen çoğu kuruluş için büyük bir performans artışı sağlayacaktır. Yeni Affinity Manager ile, yeni region map dosya yazma işlemlerini çok daha verimli bir şekilde ele alma yolunu bizlere göstermiş oldu.