VMware, vSphere 8 ile beraber cluster içindeki sanal makinelerin vMotion ve cold migration’ı geliştirmektedir. vSphere 8.0’da güzel bir hız artışı vardır, bu nedenle VM’lerinizi bir host’tan diğerine, bir datastore’dan diğerine geçirmek için saatlerce beklemeniz gerekmemektir.

11 Ekim’de GA olarak duyurulan VMware vSphere 8.0 , vMotion operasyonlarında yeni özellikler sunarken, aynı zamanda kullanılan yeni bir protokol sayesinde cold migration için daha hızlı işlem yapmaktadır. Geçmişte, belki de en önemli geliştirme multi-NIC vMotion, Long Distance vMotion veya cross vCenter vMotion ile geliyordu, ancak hız artışımız olduğunda bu her zaman iyidi. VMware vSphere 8 migration için 3 kattan fazla hız artışı göstermektedir.

vMotion operasyonlarında oldukça fazla iyileştirme oldu.

Resim-1

VMware şimdiye kadar, cold migration için VMware, Network File Copy (NFC) protokolü kullanıyordu. Aynı protokol, bir VM açıldığında snapshots olan diskler için kullanılmaktaydı.Aslında, NFC kullanıldığı için herhangi bir “cold” disk kopyası yavaştı.

Snapshots olan bir VM’niz var ve bir vMotion yapmak istiyor iseniz, vSphere 7.x ile aktarım hızı, Snapshot’ı olmayan bir VM’ye kıyasla yavaştı. NFC, vMotion’dan çok daha yavaştır. VMware, NFC ve vSphere vMotion’daki en iyi özelliklerin birleşimi olan Birleşik Veri Aktarımı’nı (UDT) sundu.Bildiğiniz gibi vMotion, yüksek düzeyde optimize edilmiş çok iş parçacıklı bir işlemdir, NFC ise tek iş parçacıklı bir işlemdir.  vSphere vMotion, senkronize I/O kullanan NFC’ye kıyasla Asenkron I/O kullanır.

vSphere’in en yüksek performansı 80Gbps’ye sahipken, NFC 1.3Gbps’de zirve yapmakta ve bu değerler, her protokol için maksimum değerlerdir.

vSphere 8.0 ile VM aktarırsanız, NFC kullanır, ancak yalnızca bir kontrol mekanizması olarak. Veri aktarımı, hızdaki çok büyük bir artışla vMotion protokolüne aktarılır. Bu, yeni bir VMkernel arabirimi veya örneğin zaten vMotion’ı etkinleştirdiğiniz bir VMK olabilir. Vmkernel port ayarlarına baktığınızda “ Provisioning ” adında yeni bir onay kutusu bulunmaktadır. Provisioning traffic, cold migrate için kullanılır. UDT protokolünü etkinleştirdiğiniz yer burasıdır. Cold migrate, VM’lerin sağlanması (klon işlemleri) veya content libraries’dan yararlanan işlemler için aktarım hızlarını optimize eden yeni bir protokoldür. VDI ortamı bile bundan fayda sağlayacaktır.

Resim-2

Cluster uygulamalar, distributed databases veya yüksek memoryli DB’leri çalıştıran uygulamalar, finansal uygulamalar veya telekomünikasyon sağlayıcıları, IP üzerinden ses uygulamaları gibi hassas uygulamalarla ilgili sorun, bunları vMotion’a başlatıldığında sorunlar yaşanabilmektedir. vMotion bildirimlerini açmak için, Sanal VM üzerinden sağ tıklayın Edit > Advanced Parameters > Attribute bölümüne aşağıdaki parametreyi girmeniz yeterlidir. (Bu işlemi yapmadan önce vm sunucunuzun snapshot’ını almanızı tavsiye ederim.) Bu işlem için VM sunucunun VM tools version 11.0. ve üzeri olması gerekmektedir.

“vmOpNotificationToAppEnabled ” True

Resim-3