Sanal makine replikasyonu veya VM replikasyonu, kısa kurtarma süreleri ve herhangi bir kaynaktan kaynaklanan arızalar veya kesintiler sırasında sistem kullanılabilirliği için en iyi veri koruma tekniklerinden biri olmaya devam etmektedir.
Bir sanal makine replikası, bir felaket durumunda anında çalıştırılarak bir sanal makineyi saniyeler içinde kurtarmanıza ve temel iş operasyonlarını sürdürmenize olanak tanır.

VM replikasyon yazılımını çalıştırırken uygulama arızaları ve hataları, veri kaybı, yetersiz yüksek kaynak tüketimi vb. gibi olası tuzaklardan kaçınmak için verimli ve güvenilir bir VM verilerinin parçası olarak bu gönderide ele alınan VMware vSphere replikasyonu en iyi çözüm olarak durmaktadır.

VMware vSphere replikasyonu, bir ESXi host veya cluster olabilen özel bir konumda bir VMware vSphere VM’nin tam bir kopyasını oluşturma işlemidir.
VM replikası adı verilen bu VM kopyası, kapalı durumda tutulur ve kaynak VM’nin en son değişikliklerini ve durumunu yansıtacak şekilde periyodik veya sürekli olarak güncellenir (sürekli replikasyon).

Resim-1

*Görev açısından kritik iş yüklerinizi tanımladıktan sonra öncelik sırası oluşturun.. Arıza süresi veya felaket durumunda hangi sanal makine ve uygulama verilerinin en yüksek korumayı ve en hızlı kurtarmayı gerektirdiğini belirleyin. Her şeyi kopyalamanız gerekmez ve her şeyin aynı zaman dilimi içinde kurtarılması gerekmemektedir.

Örneğin, E-Ticaret mağazanız sürekli olarak çalışır ve müşterilerle doğrudan sipariş ve satın alma işlemleri yapmanıza olanak tanımaktadır. Web sunucunuzun arızalanması durumunda, web sitesi, envanter ve CRM, müşteriler için web sitesi kapalı kalma etkisini en aza indirmek için ilk etapta ve mümkün olan en kısa sürede kurtarılmak üzere son derece kritik olurken, arka ofis uygulamaları bekleyebilir.

*Veri koruma planını ana hatlarıyla belirtilmesi gerekmektedir. İş sürekliliği talepleri, görev açısından kritik iş yükleri, öncelikler, bireysel veri koruma teknikleri, VM yedekleme/replikasyon iş sıklığı ve süresi, gerekli kaynaklar (veri depolama kapasitesi, network bant genişliği, VM yedekleme/replikasyon pencereleri vb.) ile ilgili olarak veri koruma faaliyetlerini planlayın. ).

*Yedekleme yazılımı yinede kullanmanız gerekmektedir.VM yedekleme ve VM replikasyonu aynı işi yapıyor gibi görünse de amaçları farklıdır ve birbirlerinin yerine geçemezler.
Türü ne olursa olsun VM yedeklemesi, VM verilerinin uzun süreli güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.

Resim-2

Sanal makine replikasyonu, veri koruma planının kurucu bir unsurudur ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun, düzenli VM yedeklemeleri ile VM replikasyonunun verimli bir kombinasyonunu bulundurmanız gerekir. Hata toleransı için sanal makine replikasyonunu ne sıklıkta kullanacağınıza karar verirken donanım ve network kapasitenizi de hesaba katmanız gerekmektedir.

Bir üretim VM’sinin arızalanması durumunda hizmetlerin ve uygulamaların minimum kesinti ile çalışmasını sağlamak için failover ve yeniden çalışma prosedürlerini önceden belirlemelisiniz. VM replikalarını periyodik olarak doğrulayın ve doğrulama programını planınıza dahil etmeniz gerekmektedir. Saklama ve rotasyon politikasını belirlemek gerekmektedir. Örneğin VM replikaları oluşturma sıklığını ve tutma sürelerini belirlemenizde gerekmektedir.

Resim-3

VMware vSphere replikasyon ürünlerini karşılaştırırken, bunların belirli özelliklerini hem işlevsellik hem de performans açısından değerlendirmelisiniz. Örneğin, bazı ürünler senkronize VM replikasyonu (sürekli replikasyon) kullanırken diğerleri yarı senkronize veya asenkron VM replikasyonu çalıştırır.
Senkronize VMware veri replikasyonu, işlem uygulamalarının replica için daha iyi bir seçim gibi görünse de, yavaş bir network’te kullanılan tam senkronizasyon, performansı önemli ölçüde düşürebilmektedir.

 

Kaynak: vSphere Replication 8.6.0. Best Practices