Sürdürülebilirlik, bugün dünyadaki her kuruluş için temel bir önceliktir. Her CxO, her operasyonda carbon footprint azaltmaya ve Yeşil hedeflerine ulaşmak için süreçleri belirlemeye bakmaktadır.

VMware Aria Operations 8.6’da (eski adıyla vRealize Operations), bilgi işlem sanallaştırma yoluyla ne kadar karbon emisyonu tasarrufu sağlandığını ve Boşta kalan iş yüklerini belirleyerek carbon footprint optimize etmenin yollarını bizlere sağlamış oldu.

Somut hedef değerlere göre izlenmediği ve doğrulanmadığı sürece hiçbir hedefe ulaşılamaz. Sürdürülebilirlik için de durum aynı; bir kuruluşun ulaşmak için çalışabileceği yeşil hedefler ve ideal olarak bir “Yeşil Puan” olmalıdır.
Gerçekte Sürdürülebilirlik, veri merkezi operasyonlarının kapsamı dışındaki alanları kapsar. Örneğin, çoğunlukla boş bir ofis, alan ve güç israfı nedeniyle sürdürülebilir bir uygulama değildir. Aynı şekilde, iş seyahati ve günlük işe gidip gelme, dolaylı emisyonlara katkıda bulunan yeşil uygulamalar değildir. Sürdürülebilirliği veri merkezi içinde ele alsak bile, çeşitli faktörlerin ölçülmesi veya değerlendirilmesi zordur.
Veri merkezi içinde, tüketilen elektriği ölçerek VMware Altyapısının neden olduğu dolaylı emisyonları belirlenledi. Buna ve güç tüketimini azaltma fırsatlarına dayanarak, VMware’in etki alanı içinde hesaplanan bir VMware Yeşil Puanı oluşturup ve böylece karbondan arındırma yolculuğunu izlemek için mükemmel, gerçekçi bir başlangıç noktası sağlanmış oldu.

Her bileşenin, Yeşil BT operasyonları üzerindeki etkisi nedeniyle farklı bir ağırlığı vardır. Her bir bileşen içerisinde yine ağırlıklandırılmış alt bileşenler bulunmaktadır. %100 Yeşil Skor hedef olacaktır.

Resim-1

Yeşil Puanı hesaplamak için bu bileşenlerin her birinin nasıl kullanıldığına bakalım;

İş Yükü Verimliliği, veri merkezinin atık kaynaklarını ölçer ve çeşitli atık kaynaklarına göre bir puan hesaplar – %0 ile %100 arasında bir rozet puanı.
İş Yükü Verimliliği (%) = İsraf / (İsraf + İsraf Olmayan)
Bu sürümde, Aria Operations, ortamdaki atık kaynakları Boşta Kalan VM, Powered Off VM, Orphaned VMDK, Snapshots ve Oversize VM’den tanımlar. Bunlar toplam israfı hesaplamak için kullanılacaktır.
Buna dayanarak, %100 israfa sahip bir ortamın rozet puanı sıfır, %0 israfın olduğu ortamın ise %100 rozet puanı olacaktır.

Resim-2

Arabellekleri ve HA’yı dikkate almadan mutlak kapasiteden donanım kullanımına dayalı olacaktır. Dolayısıyla bu bileşenin, operasyonlar için SLA’yı etkilemeden daha yalın operasyonları yönlendirmesi amaçlanacaktır. Bu bileşeni hesaplarken dikkate alınması gereken hususlar şunlardır:
• HA ve Buffer’dan sonra kullanılabilir kapasiteyi değil, fiziksel donanımın toplam kapasitesini dikkate alıyoruz.
• HA ve Tampon ne kadar büyükse, operasyonlar o kadar az yalındır.
• İsraf zaten ayrı olarak hesaplanmıştır ve Fiili Kullanıma göre ölçülmüştür (toplam fiziksel kapasite değil).
Buna bağlı olarak, sıfır kullanıma sahip bir ortamın puanı sıfır olacaktır ve %100 kullanımın (arabellek olmadan) olduğu ortamın puanı da %100 olacaktır. Herhangi bir ortamda gerekli olan HA ve arabellekler nedeniyle %100 puan pratikte imkansızdır; yine de rozet puanı, Green Score’un göreli değerlerini hesaplamak için önemlidir.

Sanallaştırma konsolidasyonu yönlendirir, böylece güç tüketimini düşürür ve karbon ayak izini azaltır. Bu nedenle, genel sanallaştırma oranını hesaplamak için compute, storage , network ve VDI altyapısı genelinde sanallaştırma oranını kullanırdık. Bu sanallaştırılmış platformların her biri, güç tüketimini azaltmada farklı düzeylerde etkiye neden olmaktadır.

Güç Kaynağı,herhangi bir ortamda Yeşil Puan üzerinde en önemli etkiye sahiptir. Yeni nesil donanımın eski nesil donanıma göre iki şekilde enerji açısından daha verimli olacağı gerçeğine dayalı olarak hesaplanır:
• Aynı boyutlu donanımda daha fazla iş yükü çalıştırarak
• Yeni nesil donanım, enerji tüketimini optimize edebilir.
Ortamın donanım verimliliğine katkıda bulunan çeşitli bileşenleri matematiksel olarak açıklamak zordur. Bu nedenle, veri merkezlerindeki donanımın tipik olarak beş yıl dayandığı ve yeni nesil donanımın verimliliğinin yıllar içinde arttığı varsayımıyla basit bir yaklaşım kullandık. Dolayısıyla, mevcut nesil donanım için %100 rozet puanı verirsek, önceki her yıl %10 azaltılırsa, beş yaşındaki donanımın rozet puanı %50 olacaktır.

Resim-3

Aria Operasyonların’da VMware Green Score’u Kullanır iken, Yeşil Puanı hesaplamak için gereken çok az girdi olduğundan, ilk kez kullananlardan sürdürülebilirlik home > sustainability’i yapılandırmaları isteyecektir.

Resim-4

İlk yapılandırma tamamlandıktan sonra, VMware Yeşil Puanı hesaplanacak ve Sürdürülebilirlik sayfası, Yeşil Puan ve her bileşenden eyleme geçirilebilir önerilerle güncellenecektir.

Resim-5

Veri değerlerini girdikten sonra bizlere birkaç saniye içinde Sustainability çıktısını getirmiş olacaktır.

Resim-6

Tıklayıp detaylı bir şekilde dashaboard’ta çıktısını görebilirsiniz. Örneğin, şu kadar vm kapalı bu kadar tasarruf sağlandı v.b. gibi.

Resim-7

Ayrıca metric değerlerden score çıktısı’da günlük,haftalık,aylık veya yıllık olarakta alabiliriz.

Resim-8