Aria Operations (Önceki adıyla vRealize Operations) yöneticisi için, çalışanlar şirketten ayrılırken veya başka bir role veya departmana geçerken ürün içindeki içeriği yönetmek, dikkatle ele alınması gereken bir görev haline gelir. Aria Operations (cloud ve on-prem), yöneticinin sahipliği almasına veya yeterli ayrıcalıklara sahip başka bir çalışana devretmesine izin vererek bunu yönetici için kolaylaştırır.

Bu görevi gerçekleştirebilmek için yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olmanız gerekir veya kullanıcıya yöneticiniz tarafından Aria Operations’ta RBAC kullanılarak artık içeriğe özel olarak erişim izni verilen bir rol atanmalıdır.

Resim-1

Administration > Access Control’e giriş yapıyoruz.

Resim-2

Global Settings bölümünden rol ayrıcalıklarını görebilirsiniz.

Resim-3

Ayrıca, silinen kullanıcıların sahipsiz içeriğinin tutulmasını kontrol eden Veri Tutma altındaki Genel Silinmiş Kullanıcılar ayarının, kullanıcının bir dosyayı kurtarması ve silme sonrası kontrolünü ele geçirmesi için silinen kullanıcının içeriğinin Aria Operations tarafından ne kadar süreyle tutulacağını da belirleyebilirsiniz.

Silinmiş Kullanıcılar panelinden silinen kullanıcıların bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Silinmiş Kullanıcılar panelindeki seçiminize bağlı olarak, silinen kullanıcıya ilişkin panolar ve rapor programları, Artık İçerik sayfasındaki Dashboard and Report Schedules sekmeleri altında görüntülenir.

Bir yönetici kullanıcı olarak, Dashboard and Report Schedules sekmelerindeki Eylemler menüsünde sahiplik alabilir, sahiplik atayabilir veya sahipsiz panoları ve rapor programlarını atabilirsiniz.

Resim-4

Take Ownership: Seçilen Dashboards veya rapor programlarının sahipliğini alabilirsiniz.
Assign Ownership: Seçilen Dashboards veya rapor programları için yeni bir sahip atayabilirsiniz. Dashboards/Report Schedule Aktar iletişim kutusu, seçilen içeriğin yeni sahibi olacak bir hedef kullanıcı seçmenize olanak tanır.
Discard: Dashboards veya rapor programlarını kalıcı olarak silmenizi sağlar.