vSphere Auto Deploy için ayarlanmış bir fiziksel ESXi host’u başlattığınızda, vSphere Auto Deploy, vSphere host profilleri, istenen bir image veya bir cluster düzeyinde yapılandırma ile birlikte o host’u tedarik etmek ve özelleştirmek için PXE önyükleme altyapısını kullanır. ESXi host kendisinde hiçbir durum depolanmaz. Bunun yerine vSphere Auto Deploy sunucusu, her host için durum bilgilerini yönetmektedir.

Resim-1

Deploy kuralımız dahilinde otomatik deploy işlemine Home > Auto Deploy tıklayıp başlayabiliriz.

Resim-2

Deploy Rules bölümünde deploy kuralı dahilinde otomatik deploy buradan başlatabilirsiniz.

Resim-3

Edit ederek burada esxi host profilini yapılandırabilir gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Burada özellikle düzenleme yapar iken vSphere’nin ESXi host profillerini çağırdığı için host bilgilerini burada birden fazla host var ise tek tek seçip profil atamamız gerekmektedir.

Resim-4