VMware vSphere 8.0, VMware EXPLORE sırasında duyuruldu. vSphere’in bu yeni sürümü bu yıl içinde  piyasaya sürülecek.

vSphere 7 olanaklarının en üst düzeye çıkardığı için iyileştirmelerin bir çoğu aynı kalıyor. Örneğin, aynı miktarda vMemory, VM başına vCPU veya host başına CPU’ya sahip olduğunu görebiliriz. Değişen şey, iki katına çıkan VM başına vGPU’dur ve ayrıca artık 1000’e kadar host’u yönetebilen yaşam döngüsü giriş yapmış oluyoruz. Cluster başına maksimum VM’ler de arttı, artık VM’ler başına 10 bin VM’ye kadar izin veriliyor.

Diğer bir iyileştirme, host başına 8’den 32’ye yükseltilmiş VMDirectPath I/O cihazlarının sayısıdır.

Resim-1

IT dünyasının  karşılaştığı bir zorluk, birden fazla cihazın yönetimidir. VMware, bir Device groups konsepti getiriyor . Gruplar daha sonra ESXi’ye sunulup,  vCenter tarafından otomatik olarak keşfedilirler. Grup, ayrı cihazlar olarak değil, tek bir birim olarak temsil edilecektir.

Resim-2

NIC ve GPU aygıtlarını birleştirebilmektedir.

Ardından sanal makineye tek bir birim olarak bağlayabilirsiniz. vSphere HA ve DRS, Device groups farkındadır, bu nedenle birlikte çalışırlar ve VM’nin cihaz grubunu  uygun bir host’a yerleştirilmesini sağlarlar.

Resim-3

vSphere 8’de tanıtılan Yeni Cihaz Sanallaştırma Uzantıları (DVX) .vSphere‘in önceki sürümlerinde, doğrudan yol G/Ç kullanan fiziksel donanım aygıtları kullanan VM’lerin mobiliteleri sınırlıydı. DVX, vMotion, DRS, HA’yı destekleyen veya askıya al ve devam ettiren donanım destekli sanal cihazları destekleyen satıcılar için yeni bir API ve çerçeve sunar. Disk ve bellek anlık görüntülerini de destekleyebilir.

ESXi’de ve aynı zamanda VM düzeyinde bir DVX sürücüsü kurulmalıdır.

Resim-4

Yeni virtual hardware 20 (vmx-20), sanallaştırılmış donanım yenilikleri ve uygulamalar için guest hizmetleri getiriyor ve performansı ve ölçeği artırıyor.

İnovasyonun 3 ana alanı vardır:

Virtual Hardware Innovations – En son Intel ve AMD CPU, cihaz sanallaştırma genişletmeleri ve 32 adede kadar DirectPath G/Ç cihazı desteği.
Guest Services For Application – vSphere Cluster, uygulamaya duyarlı geçişler, en son guest işletim sistemi desteği.
Performance and Scale – 8vGPU cihazlarına kadar, Cihaz Grupları, HyperThreading ile High Latency Duyarlılığı

TPM ve sanal makineleri klonlamayla ilgili sorun, bir güvenlik riski oluşturabilmesidir. Bu nedenle VMware, TPM aygıtını kopyalamak mı yoksa değiştirmek mi istediğinizi belirleyebileceğiniz yeni bir özellik sunmuştur.

Mevcut VM’nin klonlanması sırasında değiştir seçeneğini belirleyebilirsiniz ve VM, kaynak VM’nin sırlarına erişimi olmayacak yepyeni bir TPM cihazı ile oluşturulacaktır.

vSphere Datasets

Resim-5

vSphere ve Guest OS arasında veri paylaşımının yeni bir yolunu sunar. Veriler VM ile depolanır ve taşınır. Kullanım durumlarından bazıları Guest dağıtım durumu veya guest envanter yönetimi gibi şeyler olabilir.