vSphere 7’nin piyasaya sürülmesiyle, popüler ancak sınırlı upgrade tool olan vSphere Update Manager (VUM) kullanımından kaldırıldı ve yerine vSphere Lifecycle Manager (VLCM) getirildi.

vSphere Update Manager, bireysel ESXi ana bilgisayarları için hipervizörü yamalayabilir ve yükseltebilirken, daha büyük ortamları yönetmek daha zordu. Ürünlerin birlikte çalışabilirliğini kontrol etme, konfigürasyon sapmalarını önleme ve site genelinde sürücüleri ve bileşen sürümlerini izleme gibi birçok ek manuel görev, ölçekte hantal hale geldi. VMware, vSphere 7 ile vSphere Lifecycle Manager’ı sunarak bu zorlukların çoğunu ele aldı. Lifecycle Manager, ESXi ana bilgisayarlarına yazılım yükseltme ve yama temelleri uygulamak ve sanal makine donanımını ve VMware Tools sürümlerini yükseltmek gibi Update Manager’ın tüm işlevlerini kapsamış oldu. VMware ve altyapı yöneticilerine otomatikleştirilmiş ve basitleştirilmiş bir Lifecycle Manager yönetimi süreci sağlamak amacıyla vSphere 7.0’daki Lifecycle Manager ile ek işlevler eklendi.

vSphere Lifecycle Manager ile önceki Update manager arasındaki temel fark, single cluster image’dır.Single cluster, vSphere cluster düzeyinde uygulanan istenen bir durum modelidir.

ESXi görüntülerine ek olarak vSphere Lifecycle Manager, vendor management tools(şu anda GA zamanında Dell OpenManage ve HPE OneView) entegre olur ve böylece desteklenmeyen sürücülerin çakışma riskini azaltır. VMware Hardware Compatibility List (HCL) karşı donanım uyumluluğu kontrolleri,Lifecycle Manager Interface’sinde oluşturulur.

vSphere Lifecycle Manager Nasıl Kullanılır?

Yeni Lifecycle Manager aracı, VMware müşterileri için mevcut vCenter / vSphere lisansına dahildir ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi HTML5 tabanlı vSphere 7 istemcisinden otomatik olarak erişilebilir. VMware, müşterilerin JSON formatında görüntü özelliklerini kullanarak ifecycle management yönetimini otomatikleştirmesini sağlayan API’yi de ortaya çıkardı.

Resim-1

Genel olarak, Lifecycle Manager ile ilk adım bir ISO görüntüsü yüklemektir. Bu, daha önce oluşturduğunuz özel bir görüntü, belirli bileşenlere (VIB’ler) sahip satıcı tarafından sağlanan bir görüntü veya VMware’den indirilen bir ESXi görüntüsü olabilir.

Lifecycle Manager, yazılım paketleri için doğrudan veya bir proxy sunucusu aracılığıyla İnternet’e bağlanabilir veya bir istemci makineden görüntüler veya güncellemeler yüklenerek manuel olarak güncellenebilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, Lifecycle Manager UI’nin Imported ISO’lar sekmesinden bir ISO görüntüsü alınabilir.

Resim-2

Bir görüntü içe aktarıldığında, önceki Update Manager plugin’e benzer şekilde, yayınlanan görüntünün ayrıntıları ve tüm bileşenleri kullanıcı arayüzünde görünür. Aşağıdaki ekran görüntüsü yeni yüklediğim ESXi base image göstermektedir.

Resim-3

ESXi base image, bir baseline eklenebilir veya singele cluster image dönüştürülebilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü, hem doğrudan yüklenen ISO’dan hem de Temel Çizgiler sekmesinden kullanılabilen Create Baseline wizard gösterir.

vSphere object ilgili patch veya upgrade image ile düzeltmek için bir host remediate eklenebilir.

Resim-4

Cluster image, doğrudan vSphere cluster kendisindeki Güncellemeler sekmesinden erişilebilir.

Aşağıdaki ekran görüntüleri, kullanılacak temel ESXi image, satıcı, sürücü ve üretici yazılımı eklentileri ve envanterdeki mevcut host’a karşı doğrulama kontrolleri ve uyumluluk çalıştırma seçeneği dahil olmak üzere tek bir Esxi image için kurulum seçeneklerini göstermektedir.

Resim-5

Resim-6

vCenter Sunucu Update Planlama

Lifecycle Manager’ın vSphere 7’de tanıtılan diğer bir parçası da vCenter Server Update Planner’dır. Bu özellik, vCenter Server güncellemeleri, yamaları ve yükseltmeleri için güvence kontrolleri sağlayan vSphere istemcisinde işlenir.

VMware yöneticileri, aynı arabirimden mevcut sürüm ayrıntılarını, compatible upgrade paths ve VMware ürün birlikte çalışabilirliğini kontrol edebilir. Bu, kullanım kolaylığı sağlarken, başarısız upgrade veya diğer ürünlerle sürüm çakışmaları riskini de azaltır. vCenter Server Update Planner, kurulu ürünleri otomatik olarak algılar, varsayımları ve manuel kontrolleri ortadan kaldırmak için diğer VMware sürümleriyle destek gösterir ve ayrıca ‘what-if’ iş akışlarını simüle edebilir.

vCenter Sunucu upgrade kendisi hala bir ISO’dan veya patchler için vCenter Server Appliance Management Interface (VAMI) üzerinden yapılır. Update planer özelliği, sürüm notları ve doğrudan vSphere istemcisinden ilgili Knowledge Base (KB) makalelerine bağlantılar şeklinde eklenir. Hala external Platform Services Controller (PSC) çalıştıran tüm ortamlar, upgrade işleminin bir parçası olarak artık otomatik olarak yembedded deployment model’ine taşınır. External PSC, artık vSphere 7 ile tamamen amortismana tabi tutulmuştur ve önceden Komut Satırı Arayüzü (CLI) kullanılarak manuel olarak hizmet dışı bırakılması gerekiyordu.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, sayfanın üst kısmındaki mavi çubuğun yeni bir vCenter yazılım yamasının mevcut olduğunu bildirdiğini, yeni proaktif önerilere ve eylemdeki güncelleme kontrollerine bir örnek olduğunu görebilirsiniz.

Resim-7

View Update düğmesine tıklayarak aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen vCenter Server Update Planner’a yeniden yönlendiriliyorum.

Resim-8

Yeni bir vCenter 7 software patch mevcuttur. Patch uygulamak için hala vSphere Appliance Management Interface’i (VAMI) açmam gerekse de, doğrudan Update Planner’dan ayrıntıları, önem derecesini, hizmet etkisini ve sürüm notlarını görebiliyorum.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, diğer VMware ürünlerinin desteklenmeyen veya çakışan sürümlerini kontrol etmek için birlikte çalışabilirlik raporları çalıştırabilir veya güncelleme işlemi sırasında beklenmeyen sorunları önlemek için güncelleme öncesi kontroller yapabilirim.

Resim-9

vCenter 7 lifecycle management ek bir ek, vCenter Sunucu Profillerinin tanıtımıdır. vCenter management, network, authentication ve user configurations artık değiştirilebilen, doğrulanabilen ve içe aktarılabilen veya 100 adede kadar vCenter Sunucusuna aktarılabilen JSON biçimli profillere aktarılabilir. vCenter Sunucu Profillerine 4 yeni REST API aracılığıyla erişilebilir; list, export,validate ve import, yani DCLI, PowerCLI, Ansible, Puppet ve Chef gibi otomasyon tool’ları kullanabilmektedir.

Sonuç olarak, vSphere Lifecycle Manager, bir altyapı yöneticisi için  harika bir toolkit’dir.